სად შევიძინოთ?

Impresum

Ova web stranica je servis:

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Horvatova 80A, 10 020 Zagreb, Croatia

Tel.: (01) 4821 361
Fax: (01) 4823 550
E-mail: office-croatia@berlin-chemie.com

Dodatne informacije se mogu se dobiti kod: Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Horvatova 80/A, 10 020 Zagreb, tel: 01 4821 361, fax: 01 4823 550.

  • Medicinski proizvodi izdaju se bez recepta u ljekarni
    i specijaliziranim prodavaonicama.
  • Datum pripreme: 16.02.2023.
  • HR-ANA-27-2023_v01_web